Witamy na stronie internetowej

parafii pw. Ducha Świętego w Mielcu
ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec

tel.:  +17 58-52-177 lub +17 58-27-013

103. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

pp.franciszek15 stycznia - w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego - w Kościele katolickim obchodzony jest Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

Z okazji dorocznego Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, zależy mi na zwróceniu uwagi na sytuację nieletnich imigrantów, zwłaszcza samotnych, wzywając wszystkich do otoczenia troską dzieci, które są trzykrotnie bezbronne (...)
- napisał papież Franciszek w dorocznym orędziu na ten dzień.

Papież wskazuje, że wśród imigrantów najbardziej narażoną grupą są dzieci, gdyż najczęściej są niedostrzegane i pozbawione głosu. W ten sposób imigranci niepełnoletni często ostatecznie lądują na najniższych poziomach ludzkiej degradacji, gdzie bezprawie i przemoc wypalają przyszłość wielu niewinnych ludzi, zaś sieć wyzysku nieletnich trudno przełamać - pisze papież.

“Imigranci niepełnoletni, bezbronni i pozbawieni głosu” - pełen tekst papieskiego orędzia - kliknij

"Pojednanie - miłość Chrystusa przynagla nas"

W dniah od 18 do 25 stycznia Kościół katolicki zachowuje mocno w sercu modlitwę swego Założyciela zanoszoną do Ojca w przeddzień Męki, aby wszyscy byli jedno, i dlatego gorliwie wzywa wiernych, aby wytrwale modlili się o jedność chrześcijan. Codziennie, gdy nie ma żadnego wspomnienia obowiązkowego (także w niedzielę), można celebrować Mszę wotywną o jedność chrześcijan. W Modlitwie wiernych pojawia się również wezwanie o jedność.

Kościół udziela też odpustu zupełnego wiernemu, który będzie uczestniczyć w kilku nabożeństwach w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan i weźmie udział w jego zakończeniu.

9 rocznica śmierci ks. Władysława Marcinowskiego

marcinowski

W piątek 20 stycznia przypada rocznica śmierci ks. Władysława Marcinowskiego, pierwszego proboszcza naszej parafii. W czasie Mszy Świętych będziemy polecać jego duszę Bożemu miłosierdziu. Parafian zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie...

Kalendarz liturgiczny

II Tydzień Zwykły

17 stycznia - Wspomnienie św. Antoniego, opata

01.17 sw.Antoni.opatAntoni urodził się w Egipcie około roku 250. Po śmierci rodziców rozdał majątek ubogim i udał się na pustynię, gdzie rozpoczął samotne życie przepełnione pokutą i postem. Z biegiem czasu zyskał wielu wielu naśladowców. Liczba pustelników jego uczniów dochodziła nawet do 6000. Zamieszkiwali oni w pustelniczych koloniach. Antoni był wśród nich jako ich nauczyciel, ojciec, przewodnik, wzór do naśladowania; dokonywał wielu uzdrowień, szczególnie uwalniał opętanych z mocy złego ducha. Antoniego nazywa się twórcą życia pustelniczego.
Pracował dla Kościoła podtrzymując wyznawców w czasie prześladowania Dioklecjana i wspomagając św. Atanazego w walce przeciw arianom. Zmarł w roku 356.

Boże, Ty powołałeś świętego Antoniego, opata, na pustynię, aby Ci służył z podziwu godną gorliwością, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wyrzekali się samych siebie i miłowali Ciebie ponad wszystko.