Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

"Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6)"

W dniah od 18 do 25 stycznia Kościół katolicki zachowuje mocno w sercu modlitwę swego Założyciela zanoszoną do Ojca w przeddzień Męki, aby wszyscy byli jedno, i dlatego gorliwie wzywa wiernych, aby wytrwale modlili się o jedność chrześcijan. Codziennie, gdy nie ma żadnego wspomnienia obowiązkowego (także w niedzielę), można celebrować Mszę wotywną o jedność chrześcijan. W Modlitwie wiernych pojawia się również wezwanie o jedność.

Kościół udziela też odpustu zupełnego wiernemu, który będzie uczestniczyć w kilku nabożeństwach w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan i weźmie udział w jego zakończeniu.

Kalendarz liturgiczny

III Tydzień Zwykły

24 stycznia - Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

01.24 sw.Franciszek.SalezyUrodził się w Sabaudii w roku 1567. Jako kapłan wiele zdziałał w swojej ojczyźnie w dziedzinie odnowy wiary katolickiej. Wybrany biskupem Genewy okazał się gorliwym pasterzem kleru i wiernych, pouczając ich o wierze słowem i pismami. Jako wybitny teolog i doktor Kościoła zasłynął jako autor dzieł o tematyce duchowej. (najbardziej znane to Filotea, czyli Wprowadzenie do życia pobożnego i Traktat o Miłości Bożej), licznych listów, a także ulotek, które umieszczał na murach i płotach, aby do każdego bez wyjątku docierało Słowo Boże. Stał się przykładem życia chrześcijańskiego dla wszystkich. Zmarł w Lyonie 28 grudnia 1622 roku. Pochowany został w Annecy 24 stycznia 1623 roku.
W 1923 roku ogłoszony patronem dziennikarzy i prasy katolickiej.

Boże, z Twojej woli dla zbawienia ludzi święty Franciszek Salezy, biskup, stał się wszystkim dla wszystkich, spraw,
abyśmy za jego przykładem służyli bliźnim i dawali im odczuć Twoją ojcowską miłość.

Tweet papieża Franciszka

Katolicka Agencja Informacyjna

Wiadomości z Diecezji