Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

Świetlica parafialna

 Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 13.00 - 18.00

Wiara bez uczynków jest martwa (por. Jk  2,26b)


POCZĄTKI ŚWIETLICY

W dniu 1 marca 2004 roku z inicjatywy śp. ks. Proboszcza Władysława Marcinowskiego rozpoczęła działalność świetlica parafialna, która powstała dzięki staraniom członków Akcji Katolickiej, Rady Duszpasterskiej, dyrektora MOPS i pomocy Urzędu Pracy. Funkcjonowanie świetlicy stało się możliwe dzięki pomocy materialnej ks. Proboszcza, zadeklarowaniu wsparcia materialnego przez kilka firm działających na terenie naszej parafii oraz właścicieli sklepów, którzy zobowiązali się przekazywać codziennie do świetlicy środki żywnościowe.

Zajęcia z dziećmi prowadzili wychowawcy, absolwenci wyższych uczelni (socjolog i pedagog). Nadzór nad świetlicą sprawowała nauczycielka z długoletnim stażem pedagogicznym.

Dzieci przebyway w świetlicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00 i mogły korzystać z wyposażenia zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich tj. z pracowni plastycznej, komputerowej, z bilarda, tenisa stołowego i innych gier. Dzieci odrabiały zadania domowe i przygotowywały się do lekcji z pomocą wychowawców i dochodzących nauczycieli - wolontariuszy, specjalistów w zakresie różnych przedmiotów. Co pewien czas organizowane były wycieczki, wyjścia do kina, na basen lub zajęcia sportowe na boiskach obok świetlicy. Raz w tygodniu prowadzona była przez siostrę zakonną katecheza. Dzieci miały zapewnioną opiekę lekarską. Raz w miesiącu, a w szczególnych przypadkach częściej, prowadzona była kontrola stanu zdrowia dzieci.


DZIEŃ DZISIEJSZY

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy naszej Parafii cały czas funkcjonuje. Obejmujemy opieką dzieci, które tego potrzebują, przez pięć dni w tygodniu – od godz. 13.00 do godziny 17.00 od poniedziałku do piątku. Dzięki hojności naszych Parafian, którzy dobrowolnie zasilają nasze konto bankowe oraz właścicielom okolicznych sklepów, którzy wspierają finansowo ten cel, możemy prowadzić Świetlicę. Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu umożliwia nam zatrudnianie wychowawcy do sprawowania opieki nad dziećmi. Natomiast ofiarność Parafian umożliwia wyposażenie Świetlicy w niezbędny sprzęt oraz artykuły spożywcze, aby żywić dzieci w czasie pobytu na zajęciach.

Wspiera nas również Oddział Parafialny CARITAS obdarowując dzieci pieczołowicie i pięknie przygotowanymi paczkami na Świętego Mikołaja i z okazji Dnia Dziecka. Z okazji Bożego Narodzenia pozyskaliśmy prezenty gwiazdkowe od Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.

Wszystkim, którzy się do tego przyczyniają, a szczególnie: Urszuli Malińskiej, Teresie Skrzyniarz, Teresie Nowak, Małgorzacie Lubienieckiej, Jolancie Szwakop, Władysławowi Bieńkowi, Januszowi Rządzkiemu, Grzegorzowi Bajorowi, Krzysztofowi Rybie, Jerzemu Studzińskiemu, Wiesławowi Miłosiowi, Adamowi Kamińskiemu, Stanisławowi Płazie, Stanisławowi Stachowiczowi, Arkadiuszowi Gałkowskiemu oraz wielu innym osobom winniśmy serdeczne podziękowanie za to wszystko, co zrobili nie szczędząc czasu, wysiłku i środków finansowych dla dobra innych.

Kilka z tych osób otrzymało już doroczne listy z podziękowaniem Biskupa Tarnowskiego za aktywne uczestniczenie w dziele miłosierdzia chrześcijańskiego. Ufamy, że nasza praca i jej charakter okaże się nadal potrzebna; da oczekiwane efekty oraz będzie pożytkiem dla wszystkich zainteresowanych wpisując się w maksymę Świętego Pawła Apostoła: "Dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze." (Ga 6,10)