Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, nazywane również Apostolstwem Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o konieczności godnego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.

Historia Stowarzyszenia Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci jest ściśle związana z kultem Matki Boskiej Bolesnej. Kult ten ma swe główne źródło w Ewangelii, a jego podstawą są prorocze słowa starca Symeona: "A Twoją duszę miecz przeniknie" (Łk 2, 35). Szczytowym momentem boleści Maryi jest Jej obecność pod Krzyżem Chrystusa, Jej Syna (por. J 19, 25 - 27).

Apostolstwo Dobrej Śmierci przy parafii Ducha Świętego powstało 3 marca 2003 roku. Od trzech lat, w każdy piątek rano o godzinie 9.00 członkowie Apostolstwa prowadzą Drogę Krzyżową. W pierwszy czwartek miesiąca odprawiana jest adoracja wynagradzająca Najświętszego Sakramentu za grzechy własne i całego świata. Od 2008 roku Stowarzyszenie współpracuje z misjonarzami w Afryce.

Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać:

  • dla wiernych katolików - wytrwanie w łasce uświęcającej,
  • dla obojętnych religijnie i dla grzeszników - łaskę nawrócenia,
  • dla wszystkich - dobrą i świętą śmierć.

Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi, i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo - książeczkę.

Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy opłat. Zachęca się do codziennego rachunku sumienia, a także udziału w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski.

Stowarzyszenie propaguje odmawianie Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Liczne świadectwa i listy potwierdzają, jak wielu odchodziło z tego świata pojednanych z Bogiem, pełnych pogodnej nadziei.

Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw, uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących owocami odprawianych każdego dnia Mszach Św. w ich intencji.

Członkowie oraz zelatorzy Apostolstwa Dobrej Śmierci mogą korzystać z odpustów, po wypełnieniu odpowiednich praktyk pobożnych.


Członkowie Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci starają się w swoim codziennym życiu:

I. Wielbić i kochać Boga ponad wszystko:

Każdy dzień rozpoczynać i kończyć modlitwą.
Zachowywać wiernie jego przykazania.
Rzetelnie wykonywać swoje obowiązki.
Z głęboką wiarą uczestniczyć we Mszy św.
Korzystać często ze spowiedzi i Komunii św.
Rozważać cierpienia Jezusa i Matki Bożej.
Znosić cierpliwie trudności życia w duchu pokuty.
Rozważać często rzeczy ostateczne człowieka.
Dziękować za wszystko Panu Bogu.
Codziennie wieczorem robić rachunek sumienia. 

II. Czcić i kochać Matkę Bożą: 

Często do Niej się zwracać w ciągu dnia.
Obchodzić uroczyście Jej święta.
Naśladować Jej cnoty w swoim życiu.
Szerzyć kult Matki Najświętszej w swoim otoczeniu.
Nawiedzać w miarę możliwości, Jej sanktuaria.
Oddać się Jej całkowicie. 

III. Kochać bliźnich jako dzieci Boże i swoich braci: 

Troszczyć się o ich zbawienie.
Przychodzić im z pomocą duchową i materialną.
Nieść pociechę samotnym, chorym i opuszczonym.
Modlić się o nawrócenie grzeszników.
Polecać Bogu w modlitwach dusze w czyśćcu.
Zamawiać Msze św. o szczęśliwą śmierć, tak za siebie jak i bliźnich.
Brać udział w akcjach charytatywnych swej parafii.
Świecić dla wszystkich dobrym przykładem. 

IV. Polecać Bogu i Matce Najświętszej: 

Kościół święty i Ojca Świętego.
Ojczyznę i Kościół w Polsce.
Duszpasterzy i misjonarzy.
Rodziny, młodzież i dzieci.
Ludzi nieszczęśliwych, narkomanów i alkoholików.
Krucjatę w obronie poczętych dzieci.


W Centrali Apostolstwa oraz w naszej Parafii odprawiane są Msze Święte za zmarłych należących do Apostolstwa. Zmarłych członków Apostolstwa prosimy zgłosić do zelatorów.

Zelatorzy Apostolstwa dobrej Śmierci:
Zofia Stasieńko tel. 536 243 519
Józef Kocon tel. 730 113 828
Feliks Kondel tel. 536 293 620

Więcej informacji: www.apostolstwo.pl