Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

Caritas

CARITAS w naszej parafii ma swoja stałą siedzibę w budynku Katolickiego Ośrodka Kultury. 

Czynny jest w każdy poniedziałek od 17.00 do 19.00.
Natomiast przed Świętami Wielkanocnymi, Bożego Narodzenia i w Tygodniu Miłosierdzia - codziennie.

Od powstania parafii w 1979 roku działała Grupa Charytatywna. Jej skład ulegał ciągłej zmianie; jedni przychodzili, inni odchodzili. Do obowiązków Parafialnej Grupy charytatywnej, a później do grupy Caritas należała troska o 15 grup potrzebujących pomocy duchowej i materialnej w naszej w parafii:

 • biedni
 • starzy
 • chorzy, samotni
 • kaleki
 • głuchoniemi, ociemniali
 • dzieci zaniedbane
 • rodziny rozbite i rozwiedzione
 • rodziny zagrożone rozpadem
 • rodziny wielodzietne
 • rodziny alkoholików
 • obojętni religijnie i niepraktykujący
 • narkomani
 • młodzież trudna i trudni dorośli
 • załamani życiowo i psychicznie
 • kobiety, które nie chcą urodzić dziecka

W 1993 roku przekształcono Grupę Charytatywną w Parafialny Oddział Caritas. Praca była ta sama, zmieniła się tylko nazwa. Od tego też czasu praca jest dokumentowana w Kronice Oddziału Caritas. Opiekunem duchowym grupy i jej przewodniczącym był ks. proboszcz Władysław Marcinowski, potem ks. Andrzej Nowak, a od września 2007 roku opiekunem Oddziału jest ks. proboszcz Waldemar Ciosek. Do maja 2004 roku funkcję wiceprzewodniczącej pełniła pani Lucyna Furdyna, a od tej daty pani Teresa Skrzyniarz.

Obecnie w parafialnym Oddziale CARITAS pracuje na zasadach wolontariatu tylko 11 osób. Staramy się jednak dobrze wypełniać swoje statutowe obowiązki. Przejawia się to w szczególnej trosce o w/w 15 grup potrzebujących pomocy duchowej i materialnej w naszej w parafii, a w miarę naszych możliwości na terenie całego miasta. Z naszej pomocy korzysta wiele osób. W bieżącym roku skorzystało z pomocy materialnej około 400 osób. Staramy się, aby przez cały rok nie brakło potrzebującym odzieży, obuwia, pomagamy w miarę możliwości w przekazaniu potrzebującym pościeli, firanek, sprzętu gospodarstwa domowego czy nawet mebli. Pamiętamy o najmłodszych. Dzieciom z parafialnej świetlicy i nie tylko, darujemy słodycze z okazji Dnia Dziecka i Św. Mikołaja. Od trzech lat rozdzielamy pomiędzy potrzebujących artykuły spożywcze dostarczane w ramach programu „Pomoc UE dla najuboższej ludności Europy”. W bieżącym roku z pomocy skorzystało 110 rodzin (365 osób), którym rozdaliśmy 3600 l mleka, 1500 kg mąki, 1500 kg makaronu, 760 kg cukru, 1100 kg kaszy, 150 kg płatków kukurydzianych, 140 kg sera topionego. W razie potrzeby organizujemy zbiórki finansowe i materialne ludziom dotkniętym klęskami żywiołowymi. 

Nie zapominamy też o modlitwie. Organizujemy spotkania z ludźmi starszymi, chorymi i samotnymi, które poprzedzone są Mszą świętą. Później na spotkaniu przy stole również wspólnie się modlimy i śpiewamy (np. szóstego stycznia zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe, 14 kwietnia - spotkanie wielkanocne, a 6 października - spotkanie w Tygodniu Miłosierdzia). Czynnie uczestniczymy w nabożeństwach i w pielgrzymkach. 

Pomagamy w przeprowadzaniu zbiórek pieniędzy do puszek na potrzeby Kościoła (np. na pomoc klasztorom klauzulowym, na Ogólnopolski Fundusz Misyjny, na kwiaty do grobu Pana Jezusa, na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Papieską Akademię Teologiczną), uczestniczymy w akcjach: Wielkanocne Dzieło Pomocy Dzieciom i Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Rozprowadzamy parafialną gazetę Spod znaku Duch Świętego.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby włączyć się w pomoc potrzebującym i piękną służbę drugiemu człowiekowi
zapraszamy do pracy w naszym parafialnym Oddziale Caritas.