Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

Grupa 18 PPT - Św. Wojciech

 Strona internetowa grupy: 18.pielgrzymka.diecezja.tarnow.pl


pielgrz

Grupa 18 - św. Wojciecha, jest częścią Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej, która każdego roku począwszy od 1982 - wyrusza na pielgrzymi szlak. "Osiemnastka" funkcjonuje przy parafii pw. Ducha Świętego w Mielcu i obejmuje swoim zasięgiem część Dekanatu Mielec - Północ. Pielgrzymi spod znaku św. Wojciecha pochodzą z parafii: Mielec - Ducha Świętego, Borowa, Chorzelów, Czermin, Górki, a także z Diecezji Sandomierskiej z parafii: Baranów Sandomierski, Skopanie, Tuszów Narodowy i Wola Baranowska.

Patronem grupy jest Św. Wojciech

patronUrodził się ok. 956 r. w Libicach we wschodnich Czechach u ujęcia rzeki Cydliny do Łaby. Był szóstym synem Sławnika (+981) - możnowładcy czeskiego, spokrewnionego przez matkę z dynastią saską - Strzeżysławy, prawdopodobnie z panującego w Czechach rodu Przemyślidów. Wcześniej przeznaczony do stanu duchownego, ok. 972 r. wyjechał na naukę do Magdeburga. Biskupem Pragi został wybrany 19 lutego 982 r. Sakry udzielił mu 29 czerwca 983 r. metropolita Moguncji, Św. Willigis. Po kilku latach trudnego posługiwania Wojciech udał się w 989 r. po radę i pomoc duchową do Rzymu, a także z zamiarem starań o zwolnienie z obowiązków biskupich w Pradze. Papież Jan XV nie zgodził się jednak na ustąpienie Wojciecha, zezwalając mu jedynie na czasowy pobyt w Rzymie.

Po nieudanej próbie wstąpienia do zakonu benedyktynów na Monte Cassino, wstąpił do nich na Awentynie, gdzie 17 kwietnia 990 r. złożył śluby.

W 992 r. do Rzymu przybyło poselstwo czeskie, prosząc o natychmiastowy powrót swego biskupa do kraju. Wojciech zabrał ze sobą kilkunastu zakonników, którzy w Brzewnowie pod Pragą założyli pierwszy czeski klasztor benedyktyński.

Na miejscu Wojciech zaczął energicznie odbudowywać życie religijne, osłabione w czasie jego nieobecności. Gdy wydawało się, że uda mu się doprowadzić do końca zamierzone reformy, z jakiegoś ważnego powodu ponownie opuścił Czechy i udał się do Rzymu. 28 września 995 r. książę czeski Bolesław II spalił doszczętnie Libice - siedzibę Sławnikowiców i wymordował braci biskupa wraz z rodzinami. Św. Wojciech przybył do Polski na początku 997 roku, z gorącym pragnieniem udania się na misje wśród pogan. Wybrał ziemię Prusów. Próba ewangelizacji tego ludu zakończyła się tragiczną śmiercią 23 kwietnia 997 r. Tuż po niej Bolesław Chrobry sprowadził jego ciało do Gniezna, które stało się siedzibą pierwszej metropolii w Polsce. Papież Sylwester II w 999 r. wpisał jego imię do katalogu świętych.

Święty Wojciech jest uważany obok Matki Bożej i Św. Stanisława Szczepanowskiego za głównego patrona Polski.