Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

Grupa AA

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni, poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczna, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.


Historia powastania pierwszej wspólnoty AA

Wspólnota AA powstała w 1935 roku w Akron w stanie Ohio, kiedy to przebywający tam w interesach biznesmen z Nowego Jorku, zachowujący z powodzeniem trzeźwość po raz pierwszy od lat, zaczął szukać towarzystwa drugiego alkoholika. W pierwszych miesiącach trzeźwości przekonał się on, że kiedy próbuje pomagać innym pijącym w przerwaniu picia, sam przestaje mieć ochotę na kieliszek. W Akron skierowano go do nałogowego pijaka - lekarza. Działając razem stwierdzili, że ich zdolność zachowywania trzeźwości ma ścisły związek z niesieniem przez nich pomocy innym alkoholikom. W ciągu następnych czterech lat wspólnota ta jeszcze bez nazwy, nie posiadająca żadnej zorganizowanej formy ani żadnej literatury, rozwijała się powoli. Nowe grupy AA powstały w Nowym Jorku, Cleveland i kilku innych ośrodkach. Po opublikowaniu w roku 1939 książki "Anonimowi Alkoholicy" od której tytułu wspólnota wzięła nazwę, i dzięki pomocy przyjaciół-nie alkoholików, wspólnota zaczęła przyciągać uwagę w kraju i za granicą. W Nowym Jorku otwarto Biuro Usług, którego zadaniem było odpowiadanie na tysiące pytań i próśb o literaturę AA,  jakie napływały każdego roku.


Grupa Anonimowych Alkoholików - "Opoka"

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Raz w miesiącu odbywa się mityng (spotkanie) otwarty, w którym może uczestniczyć każda osoba zainteresowana problemem alkoholowym.

Co to jest spotkanie otwarte spotkanie grupy AA?

To takie, na które może przyjść każdy, kto chce: zarówno alkoholik, jak i nie alkoholik. Jedyny wymóg to zachowanie dyskrecji co do osób i zdarzeń zasłyszanych w trakcie uczestniczenia w spotkaniu. Typowe otwarte spotkanie AA ma prowadzącego i mówców. Prowadzący otwiera i zamyka spotkanie, udziela głosu i przedstawia mówców. Przeważnie mówcami są obecni na spotkaniu otwartym członkowie AA. Każdy z nich może opowiedzieć o swojej drodze do AA. Mówca może także nawiązywać do programu AA i w tym kontekście mówić o roli trzeźwości w jego życiu. Wszystkie prezentowane poglądy są absolutnie osobiste, gdyż każdy mówi tylko w swoim imieniu. Większość spotkań otwartych kończy się towarzyskimi rozmowami przy kawie, napojach i ciastkach.

Co to jest spotkanie zamknięte grupy AA?

Spotkanie zamknięte jest przeznaczone dla członków tej grupy oraz dla członków innych grup AA. Celem spotkania zamkniętego jest stworzenie uczestnikom możliwości omawiania tych problemów, związanych z piciem , które są zrozumiałe jedynie dla alkoholika. Spotkania te mają charakter roboczy i wszyscy uczestnicy zachęcani są do zabierania głosu. Spotkania zamknięte są szczególnie cenne dla nowicjuszy, którzy mogą stawiać pytania dla nich istotne i korzystać z doświadczeń "starych" członków w zakresie programu zdrowienia z alkoholizmu. 

Spotkania:
Każdy pierwszy czwartek miesiąca - godz. 18.00, sala nr.3 KOK-u mityng (spotkanie) otwarty
Pozostałe czwartki – godz. 18.00 , sala nr.3 KOK-u spotkania zamknięte 

Kontakt:
Telefon zaufania: 508-567-603 oraz 500-006- 517 
Rzecznik grupy AA "Opoka" - Staszek


Jak szukać pomocy w innych punktach naszego miasta?

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień - Mielec, ul. Chopina 8 tel.: (+48) 017 583 40 00 (czynny w godzinach działalności Ośrodka), zapewnia dyskretny przebieg pierwszego kontaktu z osobami poszukującymi pomocy dla siebie lub swoich bliskich. 

Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym:

  • Problematyka alkoholowa - wtorek godz. 16:00 – 18:00 i czwartek godz. 18:00 – 20:00
  • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - poniedz. 16:00 – 17:00 i czwartek 16:00 – 18:00
  • Problematyka narkomanii - poniedziałek godz. 16:00 – 17:00
  • Poradnictwo i pomoc prawna - wtorek godz. 18:00 – 20:00, środa godz. 18:00 – 20:00
  • Pomoc psychologiczna - poniedziałek godz. 17:00 – 20:00 i środa godz. 16:00 – 18:00
  • Poradnictwo dla rodziców w sprawach dotyczących problemów młodzieży - na bieżąco w ramach wszystkich powyższych dyżurów


Telefon zaufania: 017 583 40 00 - czynny w godzinach dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym, umożliwia uzyskanie anonimowej informacji nt. sposobów udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych lub przeciwdziałania przemocy. 

Samopomocowa grupa wsparcia dla osób uzależnionych - jest grupą dla osób, które uczestniczyły w podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu w ośrodku stacjonarnym lub ambulatoryjnym. Pacjenci mają możliwość kontynuacji procesu zdrowienia i wzmacniania własnej trzeźwości w bezpiecznym otoczeniu przyjaznych osób.
Spotkania : każdy poniedziałek - godz. 18:00 - sala nr 7 

Grupa AL ANON "Odnowa" jest wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Jedynym motywem działania Al Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Zmiana nastawienia rodziny i przyjaciół alkoholika może przyczynić się do jej wyleczenia.
Spotkania : każdy czwartek godz. 18:00 - sala nr 7

Grupa AA "Nadzieja" 
Mityngi: każdy wtorek oraz piątek godz. 18:00 - sala nr 7