Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

Grupa biblijna DABAR

Spotkania - każdy wtorek, po Mszy Świętej wieczornej w sali nr 1 w KOKu.

Każdy z nas potrzebuje odnowienia wiary przez powrót do źródeł, czyli Bożego Objawienia, które zostało zapisane w Piśmie Świętym. Jan Paweł II w Liście apostolskim NOVO MILLENNIO INEUNTE ("Na początku nowego tysiąclecia") zachęcał wszystkich wiernych do głębszego otwierania się na Boże słowo.

 Punkt 39 tego listu, który zatytułowany jest "Słuchanie słowa Bożego" brzmi:

Nie ulega wątpliwości, że tego pierwszeństwa świętości i modlitwy nie można urzeczywistnić inaczej, jak tylko przez ciągłe powracanie do słuchania słowa Bożego. Od kiedy Sobór Watykański II podkreślił kluczową rolę słowa Bożego w życiu Kościoła, poczyniono z pewnością wielkie postępy w praktyce wytrwałego słuchania i wnikliwego odczytywania Pisma Świętego. Przyznano mu należne, zaszczytne miejsce w publicznej modlitwie Kościoła. Powszechnie odwołują się do niego jednostki i wspólnoty. Również wielu świeckich oddaje się jego lekturze, korzystając z cennej pomocy opracowań teologicznych i biblijnych. Przede wszystkim zaś samo dzieło ewangelizacji i katechezy czerpie żywotne soki właśnie z tej więzi ze słowem Bożym. Należy ja umacniać i pogłębiać, drodzy Bracia i Siostry, także poprzez rozpowszechnianie księgi Pisma Świętego w rodzinach. Konieczne jest zwłaszcza, aby słuchanie słowa Bożego stawało się żywym spotkaniem, zgodnie z wiekową i nadal aktualną tradycją lectio divina, pomagającą odnaleźć w biblijnym tekście żywe słowo, które stawia pytania, wskazuje kierunek, kształtuje życie.

I jeszcze jeden cytat:

Mamy karmić się słowem, aby być „sługami Słowa” w dziele ewangelizacji. Jest to z pewnością jedno z najważniejszych zadań stojących przed Kościołem na progu nowego tysiąclecia. (...).

Powyższe słowa świętego Jana Pawła II, stały się inspiracją do powstania  i programem dla Grupy Biblijnej "Dabar", która istnieje w naszej parafii od 2007 roku. Spotkania, na które zapraszamy wszystkich chętnych,  odbywają się w każdy wtorek, po Mszy Świętej wieczornej w sali nr 1 Katolickiego Ośrodka Kultury.

Przynieś ze sobą Pismo Święte.