Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

Legion Maryi

Zebrania legionowe odbywają się co tydzień, w środy, po wieczornej Mszy Świętej, w sali nr 11 w KOK-u.


 Co to jest Legion Maryi i skąd pochodzi?

legion Maryi

Legion Maryi jest organizacją katolicką, której członkowie wierzą, że moc Maryi z Bożego postanowienia nie ma granic, dlatego za Jej wstawiennictwem starają się nieść pomoc każdej potrzebującej osobie na zasadzie wolontariatu. Jak sama nazwa sugeruje, Legion Maryi stara się naśladować legion rzymski, którego charakterystycznymi cechami były odwaga, męstwo, wierność i dyscyplina.

Legion powstał 7 września 1921 roku w Dublinie, w Irlandii, aby pozyskać ludzi dla Boga, za przyczyną Jego Matki. Jego założycielami byli ludzie świeccy pod kierownictwem Franciszka Duffa (1889-1980), który był też świeckim obserwatorem na Soborze Watykańskim II. Legion działa na wszystkich kontynentach w ponad 160 krajach świata, zrzeszając kilka milionów członków. W Polsce skupia prawie 6 tysięcy członków aktywnych oraz 20 tysięcy członków wspierających.

Celem Legionu jest uwielbienie Boga i osiągnięcie świętości jego członków poprzez modlitwę i czynną pracę w służbie bliźnim. Legioniści opierają swą działalność na zawierzeniu Maryi i naśladowaniu Jej pokory, troskliwości i pełnej poświęcenia miłości. Priorytetem dla legionu jest duchowe dobro każdego człowieka.

Legion Maryi jest wspólnotą ludzi, którzy swoje siły, zdolności, czas i zapał pragną poświęcić służbie Niepokalanej.


Krótka historia naszego Prezydium:

 • Jesienią 2011 roku rozpoczął się okres formowania Legionu Maryi w naszej parafii. Przez trzy miesiące, pod opieką sióstr z Komicjum w Tarnobrzegu, formowało się drugie w Diecezji Tarnowskiej, prezydium Legionu Maryi.
 • 22 stycznia 2012 roku 15 osób złożyło uroczyste przyrzeczenie legionowe  i nasze prezydium, przyjęło nazwę Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego.
 • We wrześniu 2012 roku ks. proboszcz Waldemar Ciosek wybrał na naszego opiekuna - kierownika duchowego - ks. Janusza Lelito, który od tej pory uczestniczy w zebraniach legionowych, głosi alokucje i wspiera nas duchowo.

Do stałych naszych zadań należy:

 • modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne
 • modlitwa za parafię i kapłanów tu pracujących
 • obsługa liturgiczna Mszy Świętej Nowennowej do Ducha Świętego
 • prowadzenie adoracji przed Najświętszym Sakramentem w pierwsze soboty miesiąca
 • prowadzenie Godziny Miłosierdzia w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
 • prowadzenie Godziny Łaski (8 grudnia)
 • prowadzenie majówek przy kapliczkach i figurach naszej parafii
 • odwiedzanie chorych
 • wolontariat w Domu Pomocy Społecznej i Zakładzie Opieki Leczniczej w Mielcu
 • apostolstwo indywidualne
 • prace na rzecz parafii po uzgodnieniu z proboszczem w zależności od potrzeb 

Zebrania legionowe odbywają się co tydzień - w środy po wieczornej Mszy św., w sali nr 11 w KOK-u. Serdecznie zapraszamy! Maryja czeka na wszystkich, jako na swoich współpracowników, na swoją armię, która przeciwstawi się złu.