Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

Kalendarz liturgiczny

X Tydzień Zwykły

11 czerwca - Wspomnienie Św. Barnaby, Apostoła

06.11 sw.Barnaba.ApŚwięty Barnaba pochodził z Cypru. W Jerozolimie przyjął chrześcijaństwo i całą swoją majętność przekazał Apostołom. On wprowadził świętego Pawła do jerozolimskiej gminy chrześcijańskiej. Potem go odszukał w Tarsie, przyprowadził do Antiochii i na wyraźne polecenie Ducha Świętego towarzyszył Apostołowi Narodów podczas jego pierwszej podróży misyjnej w Azji Mniejszej. Po soborze jerozolimskim wrócił na Cypr, gdzie według tradycji poniósł śmierć męczeńską około 60 roku.

Boże, Ty przeznaczyłeś do nawracania pogan świętego Barnabę, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, spraw, aby Twój Kościół
słowem i czynem wiernie szerzył Ewangelię Chrystusa, którą Apostoł odważnie głosił.

12 czerwca - Wspomnienie bł. Romana Sitki, prezbietera i Towarzyszy, męczenników

06.12 bl.Roman.Sitko

Był jednym z ośmiorga dzieci Wawrzyńca i Marii Borys. Po śmierci matki i ślubie ojca z wdową Ludwiną Porzuczek od 1889 wychowywał się w Kamionce. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Czarnej i w Sędziszowie Małopolskim. Ukończył gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie, a po maturze w 1900 wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1904 z rąk bpa Leona Wałęgi.

W lipcu 1904 został kapelanem biskupim oraz prefektem Małego Seminarium. W latach 1907-1921 przebywał w Mielcu. Podczas pracy w naszym mieście wybudował bursę dla uczniów gimnazjum (obecnie budynek w kompleksie Zespołu Szkół Ekonomicznych).

Był sekretarzem Tarnowskiego Koła Teologicznego, współredaktorem i wydawcą pisma Dobry Pasterz. W Tarnowie pełnił także obowiązki katechety. W 1922 mianowany na kanclerza Kurii Biskupiej, a w 1936 został rektorem Seminarium. Po wybuchu II wojny światowej nadal prowadził nauczanie alumnów. 22 maja 1941 w Błoniu koło Tarnowa gestapo dokonało jego aresztowania. Wraz z rektorem aresztowano 19 alumnów I roku oraz dwóch przełożonych. W sierpniu 1942 został przewieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Zarejestrowany został jako numer 61908. Zamordowany przez obozowego nadzorcę.

W 1998 proces beatyfikacyjny na terenie diecezji podjął bp Wiktor Skworc. Ks. Roman został beatyfikowany przez św. Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 w grupie 108 polskich męczenników.

 

13 czerwca - Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła

06.13 sw.Antoni.z.Padwy

Antoni Padewski (Fernando Martins de Bulhões) urodził się w Lizbonie pod koniec XII wieku. W młodym wieku wstąpił do kanoników regularnych św. Augustyna, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie. Przeniósł się do franciszkanów, aby głosić Ewangelię w Afryce, ale skierowano go do pracy we Francji i we Włoszech. Jako kaznodzieja pracował z wielkim pożytkiem i nawrócił wielu odstępców od wiary, a w swoim zakonie uczył braci teologii. Zmarł w Padwie 13 czerwca 1231 roku.
Jego proces kanonizacyjny jest najkrótszym w historii Kościoła, kanonizowany w 1232 roku przez papieża Grzegorza IX (ogłoszony świętym 352 dni po śmierci).

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętego Antoniego z Padwy, znakomitego kaznodzieję i orędownika ubogich, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem prowadzili życie zgodne z Ewangelią i we wszystkich przeciwnościach doznawali Twojej pomocy.

 

14 czerwca - Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

06.14 bl.Michal.Kozal

Bł. Michał urodził się w roku 1893 w Nowym Folwarku koło Krotoszyna. Był kapłanem archidiecezji gnieźnieńskiej. W roku 1939 został biskupem pomocniczym diecezji wrocławskiej. W listopadzie tego roku aresztowała go policja niemiecka i po wielu etapach osadzono go w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie podtrzymywał na duchu współwięźniów. W początkach 1943 roku zachorował na tyfus i 26 stycznia został zabity śmiercionośnym zastrzykiem. 14 czerwca 1987 r. św. Jan Paweł II zaliczył go do błogosławionych męczenników.

Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Michała, biskupa i męczennika, łaską szczególnego nabożeństwa do Najświętszej Eucharystii oraz heroicznym męstwem w obronie wolności Kościoła, spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem, umocnieni łaską Tajemnicy eucharystycznej, mogli wytrwać do końca w wyznawaniu prawdziwej wiary.