Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

Kalendarz liturgiczny

XIV Tydzień Zwykły

11 lipca - Święto Świętego Benedykta, patrona Europy

07.11 sw.BenedyktBenedykt urodził się w Nursji we Włoszech około roku 480. Kształcił się w Rzymie, lecz idąc za głosem łaski udał się do Subiaco i tam prowadził życie pustelnicze. Wkrótce wokół niego zaczęli się gromadzić uczniowie. Przeniósł się na Monte Cassino, gdzie założył sławne opactwo i napisał Regułę, która rozpowszechniła się w całej Europie i wysłużyła mu tytuł patriarchy mnichów Zachodu. Jego siostrą była św. Scholastyka, która wraz ze swymi towarzyszkami zamieszkała w pobliżu Monte Cassino. Benedykt zmarł w swoim klasztorze 21 marca 547 roku.
Papież Paweł VI ogłosił go patronem Europy.

Boże, Ty ustanowiłeś świętego Benedykta, opata, znakomitym mistrzem dla tych, którzy poświęcają życie Twojej służbie, spraw, abyśmy ponad wszystko stawiali miłość ku Tobie i z radosnym sercem biegli drogą Twoich przykazań. 

 

12 lipca - Wspomnienie Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

Bruno, urodzony w możnej rodzinie niemieckiej w roku 974, był w młodości kapelanem cesarza Ottona III. W roku 998 wstąpił do benedyktynów w Rzymie i przyjął imię Bonifacy. Następnie żył w pustelni św. Romualda w Pereum pod Rawenną. Wysłany przez papieża Sylwestra II na czele misji do Prus, otrzymał święcenia biskupie w Magdeburgu. W roku 1008 dotarł do Prus, ale w następnym roku poniósł śmierć męczeńską wraz z 18 towarzyszami w ziemi Jadźwingów. Jest autorem "Żywotu świętego Wojciecha", "Żywotu Pięciu Braci Męczenników" i "Listu do cesarza Henryka II", w którym energicznie występował w obronie Polski.

 

13 lipca - Wspomnienie ŚŚ. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników, drugorzędnych patronów diecezji

Św. Andrzej Świerad żył na przełomie X i XI wieku. Urodził się w rodzinie rolniczej najprawdopodobniej w Małopolsce. Przez wiele lat żył w pustelni pod skałą w Tropiu niedaleko Czchowa. Miejsce to znane jest dziś jako Brama Sądecczyzny. W ostatnich latach X wieku wstąpił do benedyktynów – do klasztoru św. Hipolita na górze Zobor k. Nitry. To właśnie tam przyjął imię Andrzej. Po jakimś czasie spędzonym we wspólnocie osiadł opodal klasztoru jako pustelnik. Zasłynął z surowych umartwień. Zmarł między 1030 a 1034 r.

O życiu św. Benedykta wiadomo niewiele. Był jednym z uczniów i towarzyszy św. Andrzeja na górze Zobor. Po śmierci swojego mistrza pozostał w jego pustelni, gdzie wiódł surowy tryb życia. Trzy lata później napadli go zbójcy. Zginął z ich rąk, a jego ciało zostało wrzucone do rzeki Wag. Według legendy podanej przez bp. Maurusa, po roku jego ciało – pilnowane przez orła – odnaleziono w stanie niezmienionym.

Kult obu pustelników zaaprobowała Stolica Apostolska w 1083 r. Obaj są jednymi z pierwszych polskich świętych. Św. Andrzej Świerad i św. Benedykt są drugorzędnymi patronami naszej diecezji. Uroczysty odpust odbywa się w niedzielę po 13 lipca.

Najłaskawszy Boże, Ty sprawiłeś, że święci Andrzej i Benedykt oddali się Tobie samemu przez podziwu godną wstrzemięźliwość i wytrwałą surowość życia, spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy przez nieustanną pokutę usunęli grzech z naszych serc i oczyszczoną duszą służyli Tobie.