Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

"Zawitaj Królowo Różańca Świętego..."

W październiku modlitwa różańcowa jest odmawiana

w naszym kościele w dni powszednie o godz. 17.30 (potem Msza Święta),
w niedziele o godz. 16.30.

W Bursie różaniec - w dni powszednie o godz. 17.00 (potem Msza Święta),
w niedziele o godz. 18.00.


Święty Jan Paweł II powiedział o Różańcu, że jest skarbem, który należy odkryć.
Zapraszamy wszystkich parafian do odkrywania tego skarbu.


KRÓTKA HISTORIA RÓŻAŃCA

Już w pierwszych wiekach chrześcijanie chwalili Boga, powtarzając różne modlitwy. Początkowo była to głównie Modlitwa Pańska. Ponieważ kult Najświętszej Maryi Panny, był od pierwszych wieków bardzo żywy, zaczęto poszukiwać modlitwy przez wstawiennictwo Matki Bożej. Najpierw było to samo pozdrowienie Archanioła Gabriela, później dodano słowa wypowiedziane przez św. Elżbietę. Obecną formę modlitwy „Zdrowaś Maryjo” zatwierdził papież Pius V w 1566 roku.

Za ojca Różańca uważa się św. Dominika (1172-1221), któremu miała objawić się Maryja i przekazać modlitwę różańcową, której forma jednak była nieco inna niż obecnie. Ostatecznie dominikanin Alanus de la Roche (XV w.) ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Mario” (tak jak 150 psalmów) przeplatanych Modlitwą Pańską.

Papież Pius V ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej na dzień 7 października, jako podziękowanie za pomoc Matki Bożej w zwycięstwie nad Turkami w bitwie pod Lepanto w 1571 roku. Od 1885 roku papież Leon XIII polecił odmawiać Różaniec przez cały miesiąc październik.

Od 2002 roku mamy cztery części różańca: 

1. TAJEMNICE RADOSNE (poniedziałki i soboty) 2. TAJEMNICE ŚWIATŁA (czwartki) 

   1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
   2. Nawiedzenie Św. Elżbiety
   3. Narodzenie Pana Jezusa
   4. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni
   5. Znalezienie Pana Jezusa w Świątyni

   1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
   2. Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
   3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
   4. Przemienienie na Górze Tabor
   5. Ustanowienie Eucharystii

3. TAJEMNICE BOLESNE (wtorki i piątki)  4. TAJEMNICE CHWALEBNE (środy i niedziele) 

   1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
   2. Biczowanie Pana Jezusa
   3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
   4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa
   5. Śmierć Pana Jezusa

   1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
   2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
   3. Zesłanie Ducha Świętego
   4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
   5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi