Jesteśmy misjonarkami, a powołaniem siostry misyjnej jest ofiarowanie siebie dla chwały Bożej
i zbawienia dusz nieśmiertelnych.

bł. Maria Helena Stollenwerk, Współzałożycielka Zgromadzenia

 

Od 1985 roku w naszej parafii pracują Siostry ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. (łac.: Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti - SSpS) 

Wspólnota w Mielcu liczy obecnie sześć sióstr:

s. Jana, Małgorzata Gebauer
Pełni funkcję przełożonej wspólnoty. Pracuje w zakrystii. Do naszej parafii wróciła po raz drugi w lipcu 2016 r. 

s. Teresa, Janina Balsam
Pracuje jako lekarz stomatolog w Biłgoraju. 

s. Dominika, Renata Jasińska
Od września 2016 r. katechizuje w Szkole Podstawowej nr 9. Do parafii przybyła po raz drugi. Prowadzi grupy Dziewczęcej Służby Maryjnej i Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. 

s. Barbara Pach
Pracuje w kancelarii parafialnej i uczy religii w przedszkolach od roku 2010. 

s. Maria Treffoń
Katechizuje w Szkole Podstawowej nr 9 i nr 1 oraz w przedszkolu w Złotnikach. Prowadzi DSM i scholkę dziecięcą.
Przybyła do parafii w sierpniu 2016 r. 

s. Filipa, Barbara Miś
Od września 2016 r. jest odpowiedzialna za parafialną Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą. Pomaga też w zakrystii.

"Podstawą żywotności naszego powołania misyjnego jest wiara w Trójjedynego Boga, który mieszka w naszych sercach. Indywidualnie i jako wspólnota powinnyśmy uwielbiać Boga w Trójcy Jedynego, czyniąc, co w naszej mocy, aby przez wszystkich ludzi był poznany, miłowany i uwielbiany. Jako Służebnice Ducha Świętego w szczególny sposób miłujemy i uwielbiamy Ducha Świętego, poprzez którego miłość Boża rozlana jest w naszych sercach." (z Konstytucji SSpS)

Jako wspólnota zakonna dzień rozpoczynamy od Laudesów i Mszy Świętej w kościele parafialnym. Wspólnie modlimy się również Nieszpory lub uczestniczymy w nabożeństwach parafialnych. Każda siostra w ciągu dnia – poza swoją pracą – przeznacza odpowiednią ilość czasu na modlitwę indywidualną, na słuchanie i rozważanie Słowa Bożego. Raz w tygodniu wspólnie dzielimy się Słowem Bożym. Obecność Najświętszego Sakramentu w naszej domowej kaplicy daje okazję do pogłębienia ducha modlitwy i umocnienia osobistej relacji z Jezusem. Styl życia naszej wspólnoty jest świadectwem przynależności do Chrystusa i wyrazem życia radami ewangelicznymi w duchu misyjnym. 


Kontakt:
Mielec, ul. Pisarka 16
tel. (17) 582-78-29
www.siostrymisyjne.pl