Witamy na stronie internetowej

parafii pw. Ducha Świętego w Mielcu
ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec

 tel.: +17 58-52-177 lub +17 58-27-013

Obiekty sakralne

Nie wystarczy zbudować kościół, trzeba wznosić żywe świątynie...

bp Wiktor Skworc, 08.04.2006 r. podczas konsekracji kościoła 

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

parafia kosciol

Budynek kościoła, choćby najpiękniejszy, nie jest celem sam w sobie. Ma funkcję służebną, jest środkiem w budowaniu jedności i świętości. Budowany z trudem parafialny kościół jest niejako świadectwem wiary mieszkańców Mielca, pracowitości, ofiarności połączonej z wyrzeczeniem, pasterskiej troski proboszcza, a także świadkiem kultury materialnej naszych czasów.

Parafia pw. Ducha Świętego została erygowana 30 stycznia 1981 roku. Obecnie jest jedną z najliczniejszych nie tylko w Mielcu, ale w całej diecezji tarnowskiej. Należy do niej ponad 14 tysięcy katolików.

Świątynia przypomina gołębicę - symbol Ducha Świętego, jak i samolot - symbol Mielca jako miasta przemysłu lotniczego. Projekt kościoła został wykonany przez: Stanisława Kokoszkę, Ryszarda Kiełbasę i Jerzego Żmijowskiego z Rzeszowa. Projekt konstrukcyjny opracowali: prof. Kazimierz Flaga z Politechniki Krakowskiej, Marek Żółkiewicz, Lech Żeglin z Mielca.

Wnętrze kościoła w większości zaprojektowała i sukcesywnie wykonuje Pracownia Artystyczna "Ars Antiqua" Jana Sobczyka z Warszawy. Wystrój prezbiterium wykonano w mozaice weneckiej i 104 odlewach z brązu. W swej treści przedstawia Ducha Świętego – Gołębicę (projekt i wykonanie: pracownia Artystyczna "Ars Antiqua", odlewy: Marian Polański z Tarnowa).

W nawach bocznych, po lewej stronie kościoła znajdują się:

 • Ikona Matki Boskiej Częstochowskiej,
 • w kaplicy św. Jana Pawła II pomnik świętego wykonany na 30-lecie istnienia parafii (projekt: artysta rzeźbiarz Władysław Dudek
     z Krakowa, odlew Mariusz Wasilewski z Krakowa).

W nawach bocznych, po prawej stronie kościoła:

 • Ikona Jezusa Przemienionego,
 • kaplica św. Józefa (projekt Andrzej Pasoń, odlewy Marian Polański z Tarnowa),
 • kaplica pokutna św. Ojca Pio (projekt i wykonanie: Pracownia Artystyczna "Ars Antiqua" Jana Sobczyka z Warszawy).

 

Poświęcenia kościoła dokonał 20 grudnia 1992 roku biskup tarnowski Józef Życiński, późniejszy metropolita lubelski.

 

Duch Święty jest w parafii otaczany szczególnym kultem. W kościele w każdy poniedziałek jest odprawiana Nieustanna Nowenna do Ducha Świętego, uroczysta Nowenna przed Zielonymi Świętami oraz Godzinki do Ducha Świętego. 

W parafii pracują m.in. siostry Służebnice Ducha Świętego. Największa na terenie parafii ulica, staraniem wiernych, nosi nazwę Alei Ducha Świętego, a największy kościelny dzwon ma imię "Pneuma".

 

Msze Święte w kościele:

niedziela: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30,11:30 (dla dzieci w kościele dolnym),12:00, 14:00 (chrzcielna), 17:00, 19:00

święta zniesione: 6:00, 7:30, 9:00, 15:30, 17:00, 19:00

codziennie: 6:00, 6:30, 7:00, 18:00 (w okresie wakacji 7:00, 19:00)

 

BURSA

parafia bursaW roku 2009 dokonano kapitalnego remontu i sprawiono nowe całkowite wyposażenie kaplicy.

Znajdują się tam:

 • nowy ołtarz stylizowany na wzór dawnego zupełnie zniszczonego (opracowanie i wykonanie
     Jan Gomoła z Mielca),
 • w ołtarzu znajduje się obraz św. Stanisława po konserwacji,
 • mensa ołtarzowa, sedilia, klęczniki, nowe ławki, konfesjonał (projekt: ks. Tadeusz Furdyna z Łodzi,
     wykonanie: Lech Stawicki z Płocka),
 • Droga Krzyżowa (projekt: Pracownia Artystyczna "Ars Antiqua" Jana Sobczyka z Warszawy),
 • obraz bł. Ks. Romana Sitki namalowany z okazji beatyfikacji,
 • z kościoła parafialnego przeniesiono i zainstalowano organy.


Msze Święte w bursie:

codziennie: 7:00 (w okresie wakacji 7:30)

niedziela: 8:00, 10:00