Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

Historia parafii

ROK 1979

 • 28 czerwca – z polecenia bpa ordynariusza Jerzego Ablewicza, Ks. Władysław Marcinowski przy pomocy ks. Jana Kudłacza rozpoczął tworzyć parafię. Określono terytorium parafii: nowe osiedle „Borek”, część „Starego Mielca” i miejscowość Złotniki.

ROK 1981

 • 30 stycznia – Ks. bp Ordynariusz Jerzy Ablewicz podpisał AKT EREKCYNJNY nowej parafii Ducha Świętego w Mielcu. Proboszczem nowotworzonej parafii został zamianowany Ks. Władysław Marcinowski.
 • 13 lutego – otrzymano zezwolenie na budowę nowego kościoła.
 • 16 lutego – wprowadzono w każdy poniedziałek Nabożeństwo Nieustannej Nowenny do Ducha Świętego.
 • 29 kwietnia – z Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzeni otrzymano zgodę na lokalizację kościoła w centrum osiedla przy ul. Pisarka.
 • 7 czerwca – Pierwszy odpust ku czci Ducha Świętego.
 • 12 czerwca – inż. Stanisław Kokoszka przedstawił wstępny szkic i model projektu nowego kościoła. Zgodnie z założeniami bryła kościoła miała nawiązywać do symbolu Ducha Świętego.
 • 20 czerwca – Ks. bp Ordynariusz Jerzy Ablewicz oraz przedstawiciele Komisji Sztuki Sakralnej pozytywnie zaopiniowali wstępny projekt kościoła.
 • 16 listopada – została otwarta Biblioteka Parafialna.

ROK 1982

 • 9 kwietnia – Urząd Miejski w Mielcu wydał decyzje zatwierdzającą plan realizacyjny budowy nowego kościoła wraz z towarzyszącymi budynkami.
 • 22 kwietnia – pracownik Politechniki Krakowskiej doc. dr hab. inż. Kazimierz Flaga rozpoczął współpracę nad projektem technologicznym naszego kościoła.
 • 20 maja – Ks. bp Ordynariusz Jerzy Ablewicz poświęcił krzyż oraz plac pod budowę kościoła.
 • 27 maja – otrzymano decyzję z Urzędu Miejskiego w Mielcu o przekazaniu placu pod budowę kościoła.
 • 24 maja – zatwierdzono projekt kościoła i otrzymano pozwolenie na rozpoczęcie jego budowy.

ROK 1983

 • 26 marca – pod kierunkiem Stanisława Szczepaniaka z Mielca rozpoczęto wykonywanie wykopów pod budowę kościoła.
 • 14 kwietnia – kapłani zamieszkali w nowej plebani.
 • 15 kwietnia – początek funkcjonowania kancelarii w nowej plebani.
 • 20 kwietnia – Bp Józef Gucwa poświęca plebanię.
 • 22 czerwca – Ojciec Święty Jan Paweł II na Błoniach krakowskich poświęcił kamień węgielny pod budowę naszego kościoła.
 • 23 października – Ks. bp Ordynariusz Jerzy Ablewicz dokonał wmurowania kamienia węgielnego.
 • 24 grudnia – Bp Piotr Bednarczyk dokonał poświecenia kościoła dolnego gdzie odprawiono pierwszą Pasterkę w dolnym kościele.

ROK 1984

 • 18 marca – pierwsze zebranie nowo powołanej Rady Parafialnej.
 • 10 czerwca – Bp Piotr Bednarczuk dokonał poświęcenia kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej oraz konsekracji czterech dzwonów do nowego kościoła.
  • „Pneuma” – będę budził ducha Mielczan, by wciąż wielbili Boga i słyszeli wieczność
  • „Bogurodzica” – jak Maryja jestem wciąż przy Tobie, Boże
  • „Lech” – by w każdym wieku Polska była z Bogiem
  • „Twoje imię, moje imię” – we mnie jest imię i serce każdego z wiernych parafii Ducha Św.
 • 15 czerwca – uzyskano zatwierdzenie projektu budowy Domu Katechetycznego.

ROK 1985

 • Powstaje koncepcja ogólnego wystroju kościoła górnego
 • 20 maja – w parafii rozpoczęły posługę siostry ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego.

ROK 1986

 • 25 lutego – wystawiono w parafii pierwszą sztukę religijną pt. „Golgota”.
 • 7 kwietnia – poświęcono obraz „Jezu ufam Tobie” i wprowadzono kult Jezusa Miłosiernego.
 • 15 czerwca – rozpoczęła się peregrynacja - nawiedzenie rodzin przez kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

ROK 1987

 • 11 kwietnia – Ks. bp Piotr Bednarczyk dokonał pierwszej wizytacji kanonicznej parafii.
 • 31 maja – pierwsze prymicje w parafii - ks. Eugeniusz Szyszka.
 • 14 listopada – zakończenie budowy kościoła w stanie surowym.

ROK 1988

 • 21 lipca – dokonano odsłonięcia krzyża na wieży kościoła.
 • 20 i 21 września – przeniesiono dzwony z tymczasowej dzwonnicy na wieżę kościoła.

ROK 1990

 • 3 marca – przywieziono z Holandii organy.
 • 23 marca – ciężko chory ks. bp Ordynariusz Jerzy Ablewicz udzielił specjalnego błogosławieństwa parafii oraz złożył ofiarę na budowę kościoła.

ROK 1991

 • Pożegnanie ks. Eugeniusza Szyszki wyjeżdżającego na misje do Afryki.

ROK 1992

 • Komisja Diecezjalna do spraw budownictwa wydała zgodę na realizację projektu wystroju prezbiterium kościoła górnego.
 • Pan Wozowicz wykonał tymczasowy obraz, jako wystrój ściany głównej prezbiterium
 • Pan Oremus wykonał tabernakulum do kościoła górnego.
 • W kościele górnym umieszczono obrazy: Matki Boskiej Częstochowskiej oraz Jezusa Przemienionego.
 • 20 grudnia – Ks. bp. Ordynariusz Józef Życiński dokonał poświęcenia świątyni Ducha Świętego.

ROK 1993

 • Pierwszy raz udzielono w kościele górnym sakramentu bierzmowania.
 • 23 maja – po raz pierwszy w nowej świątyni udzielono Pierwszej Komunii Świętej.
 • 28 listopada – rozpoczęła się w parafii peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego.

ROK 1994

 • 25 maja – utworzono Katolicki Ośrodek Kultury jako filię Mieleckiego Ośrodka Kultury.
 • Rada Miejska miasta Mielca podjęła decyzję o zmianie ulicy Gagarina na Aleję Ducha Świętego.
 • 4 października – odbyło się pierwsze spotkanie Odnowy w Duchu Świętym.
 • 15 października – Komisja Episkopatu Polski do spraw budownictwa sakralnego zaakceptowała propozycję wystroju wnętrza świątyni górnej w stylu symbolicznym.
 • 15 listopada – rozpoczęła działalność Katolicka Szkoła Rodzenia.

ROK 1995

 • 8 marca – Komisja Diecezjalna do spraw budownictwa sakralnego zatwierdziła projekt wnętrza kościoła górnego, który został przygotowany przez artystę z Warszawy – Kazimierza Gąsiorowskiego.
 • 2–8 kwietnia – pierwsze Misje Parafialne.
 • 16 kwietnia – Ks. bp Ordynariusz Józef Życiński dokonał wizytacji kanonicznej parafii.
 • Ukazał się pierwszy numer gazety parafialnej „Spod znaku Ducha Świętego”.
 • 03 sierpnia – wprowadzono w każdy pierwszy czwartek miesiąca Nieustanną Nowennę do Przemienienia Pańskiego
 • 14 września – na palcu kościelnym poświęcono nowy krzyż.
 • 14-15 grudnia – nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą Fatimską.
 • 30 grudnia – kolejna uchwała Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy Alei Ducha Świętego.

ROK 1996

 • od 29 stycznia – Katolicki Ośrodek Kultury jest pod patronatem parafii.
 • 27 maja – w kościele dolnym odbyła się intronizacja Figury Matki Bożej Fatimskiej.
 • Rozpoczęły się czuwania fatimskie.

ROK 1997

 • Renowacja Misji świętych
 • Jubileusz 35 lecia kapłaństwa ks. Proboszcza Władysława Marcinowskiego
 • Wykonano iluminację kościoła.

ROK 1998

 • w budynku katechetycznym otwarto Klub Tchnienie.

ROK 2000

 • 28 maja – odbyła się Uroczystość Jubileuszowa 2000 lat chrześcijaństwa oraz dziękczynienie za beatyfikację Ks. Romana Sitkę. Po Mszy procesja z biskupem do Kaplicy św. Stanisława przy ul. Warszawskiej

ROK 2001

 • 13 maja – odprawiona została pierwsza Msza święta przy nowym ołtarzu.
 • 18 czerwca – nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

ROK 2003

 • 7-9 listopada – Ks. bp Ordynariusz Wiktor Skworc dokonał wizytacji kanonicznej parafii.

ROK 2006

 • 8 kwietnia – Ks. bp. Ordynariusz Wiktor Skworc dokonał konsekracji i poświęcenia nowego wystroju prezbiterium kościoła pw. Ducha Świętego.

ROK 2007

 • 19 sierpnia – nastąpiła zmiana proboszcza w parafii. Ks. Władysław Marcinowski odszedł na emeryturę. Nowym proboszczem został ks. Waldemar Ciosek.
 • 8 października – ocieplona została główna ściana kościoła oraz podjęte zostały prace nad polepszeniem funkcjonalności instalacji grzewczej w kościele. Rozpoczął się także remont plebani i budynku katechetycznego