Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

Wspólnota Jan Chrzciciel

Spotkania:
w każdą środę 19:00-20:30 oraz w IV poniedziałek miesiąca 19:00 (w Klube Akcji Katolickiej)

jan.chrzciciel

Wspólnota "Koinonia Jan Chrzciciel" powstała w 1979 roku we Włoszech. W Kościele działa jako prywatne stowarzyszenie wiernych, zarejestrowane przez Papieską Radę d.s. Świeckich jako członek międzynarodowego stowarzyszenia wspólnot katolickich. Wspólnota wpisuje się w dzieło nowej ewangelizacji, do której wzywał papież Jan Paweł II: „Istnieje pilna potrzeba Nowej Ewangelizacji: nowej w gorliwości, w metodach i w środkach wyrazu” (Haiti, 1983). Realizujemy to wezwanie głównie w Domach Modlitwy na cotygodniowych spotkaniach. Poprzez uwielbienie, śpiew i wspólne czytanie Słowa Bożego każdy zaproszony ma możliwość nawiązania i pogłębienia osobistej relacji z Bogiem.

Więcej informacji na temat Koinonii Jan Chrzciciel: koinoniagb.pl