Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

Wolontariat

Miłość i służenie dają sens naszemu życiu i czynią go pięknym. (św. Jan Paweł II)
Wiara daje odpowiedź na to, gdzie należy szukać źródeł mocy. (św. Edyta Stein)

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 od roku 2003 działa grupa wolontariuszy, skupiająca uczniów z Gimnazjum nr 3 i V LO w Mielcu, którzy chętnie poświęcają swój wolny czas, aby nieść pomoc potrzebującym i angażować się w służbę innym.

W Wolontariacie wytworzyły się nawet swoiste specjalizacje: jedni wykorzystują swe talenty recytatorskie, muzyczne czy plastyczne, inni zaś literackie. Opiekunem grupy jest dr Jolanta Witek - katechetka i polonistka. Raz w tygodniu, w piątek o godz. 14.10 wolontariusze spotykają się w szkole lub w Katolickim Ośrodku Kultury w Parafii Ducha Świętego, aby przygotowywać śpiewy, recytacje czy ustalać poszczególne akcje pomocy.

Wśród konkretnych działań warto wymienić współpracę z Domem Dziecka w Skopaniu, dzieło Adopcji Serca, które polega na tym, iż pomocą duchową i materialną obejmujemy osierocone dzieci z Afryki. Współpracujemy z Klubem Seniora, oddziałem Caritas na Borku,dziećmi ze Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Katolickim Ośrodku Kultury czy parafialnym pismem "Spod znaku Ducha Świętego". Organizujemy w szkole i Kościele ekspozycje prac plastycznych o charakterze religijnym, konkursy religijne, Jasełka, Przeglądy kolęd i pastorałek.

Z sukcesem uczestniczymy w różnorodnych konkursach religijnych, literackich i artystycznych o randze nie tylko lokalnej, ale wojewódzkiej czy ogólnopolskiej. W mieście byliśmy dwukrotnie współorganizatorami sesji popularnonaukowej w Kanie (2008r) i Domu Kultury (2010r.), poświęconej wartości życia ludzkiego oraz rocznicom śmierci wybitnego papieża Polaka Jan Pawła II. W 2011 r. trzykrotnie odwiedziliśmy Warszawę, biorąc udział w obradach Sesji Sejmu dzieci i młodzieży na temat Wolontariatu. Aby dostać się na obrady musieliśmy wykonać poszczególne działania i udokumentować naszą pracę, czemu między innymi służyła nasza strona internetowa. Po uzyskaniu wysokiej oceny (I miejsce równolegle z zespołem z Jasła na Podkarpaciu) znaleźliśmy się na obradach w Warszawie, biorąc w nich czynny udział. Następnie podjęliśmy kolejne starania, uhonorowane zaproszeniem do udziału w jesiennych obradach w stolicy.

Ważnym wydarzeniem było spotkanie z księdzem biskupem Ordynariuszem Andrzejem Jeżem jesienią 2012 r. w Katolickim Ośrodku Kultury w ramach wizytacji kanonicznej, poprzedzone wizytacją katechezy w szkole przez Dyrektora Referatu Katechetycznego w Tarnowie ks. dr Bogusława Połcia. Cieszy nas wysoka ocena władz  diecezji tarnowskiej i szkoły naszej wiedzy religijnej i wolontariackich działań.

Znamienne jest, że do różnych działań angażują się oprócz wolontariuszy uczniowie całej szkoły. Dzięki życzliwej atmosferze, zaangażowaniu i wsparciu dyrekcji, naszej opiekunki,  niektórych nauczycieli i rodziców możemy podejmować działania z autentyczną pasją i świadomością, że pięknie (choć czasem trudno) jest służyć innym. 

 

Więcej informacji na stronie internetowej wolontariatuwww.szkolnywolontariat.mielec.pl