Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

Ruch Światło-Życie

W tej wspólnocie jesteśmy Kościołem, uczniem Pana i drogą dla uczniów.

 

Spotkanie w grupie: w każdą środę: 19:00 

foska

Powstanie Ruchu Światło-Życie zainicjowane zostało, w połowie lat 50. minionego stulecia, przez ks. Franciszka Blachnickiego (dziś już Sługę Bożego). Widząc potrzebę pracy z młodzieżą zorganizował on rekolekcje wakacyjne dla ministrantów, z czasem pojawiły oazy dla dziewcząt. Od tamtego czasu minęło sporo lat i Ruch także się rozwinął. Nie zatracił jednak duchowości nadanej przez założyciela. Dzisiaj na oazę pojechać może każdy – od maleńkich dzieci, (nawet niemowlaków!) które uczestniczą w rekolekcjach wraz z rodzicami, przez uczniów szkół wszystkich szczebli, aż po studentów. Nie ma nikogo, kto w Ruchu nie znalazłby swojego miejsca. A także nie ma takiego wieku, który mógłby przeszkodzić.

Oaza – nazwa ta używana jest zamiennie - to w pierwszym względzie ruch formacyjny, którego celem jest wychowanie Nowego Człowieka. Człowiek taki prowadzi Nowe Życie – kierowane przez Ducha Świętego – i dąży do zaszczepienia w społeczeństwie Nowej Kultury. Ideałem Nowego Człowieka jest Maryja. Każdy oazowicz powinien starać się naśladować Matkę Bożą w Jej oddaniu Chrystusowi. Sama formacja dzieli się na dwie zasadnicze części: oazę wakacyjną i pracę w małych grupach w trakcie roku. Wyróżniamy trzy rodzaje oaz rekolekcyjnych: Dzieci Bożych, Nowej Drogi, Nowego Życia (każdy kolejny składa się z trzech stopni). Praca w ciągu roku jest podsumowanie przeżytej w wakacje oazy, a jednocześnie przygotowaniem do dalszej formacji. Oazy Nowego Życia odbywają się także dla studentów i małżeństw Domowego Kościoła, który jest rodzinną gałęzią Ruchu Światło-Życie. Coraz częściej można spotkać oazy dla tzw. "singli". Formacja nosi znamię katechumenatu – a konkretnie deuterokatechumenatu, wtórnego katechumenatu – i jest przygotowaniem do dojrzałości chrześcijańskiej i pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Wspólnoty parafialne mają się jednoczyć, by stworzyć wspólnotę wspólnot. Dlatego w Ruchu tak ważne są Dni Wspólnoty – wakacyjne (łączące oazowiczów przeżywających właśnie swoje rekolekcje), rejonowe, przed- i pooazowe.

Ruch Światło-Życie, to wspólnota charyzmatyczna. Jak wiadomo charyzmat to dar darmo dany od Boga dla człowieka, aby nim się dzielić, by posługiwać we wspólnocie Kościoła.

Wśród wielu charyzmatów Ruchu najistotniejsze zdaje się być tzw. X wielkich charyzmatów:

  • Światło-Życie
  • Ewangelizacji
  • Ewangelii Wyzwolenia
  • Katechumenatu
  • Liturgii
  • Chrystusa Sługi i Diakonii
  • Domowego Kościoła
  • Żywego Kościoła
  • Niepokalanej Matki Kościoła
  • Jedności

Znakiem rozpoznawczym Ruchu jest foska - starochrześcijański symbol ΦΩΣ-ΖΩΗ (czyt. fos-dzoe) - greckie słowa „światło” i „życie”. Litera omega krzyżująca oba te słowa jest symbolem Ducha Świętego. Foska wyraża główne założenie Ruchu, według którego każdy człowiek powinien dążyć do jedności między światłem (źródła światła to: rozum, sumienie, Słowo Boże, Jezus Chrystus, nauka Kościoła) i swoim życiem. Tylko w Duchu Świętym i Jego mocą możemy osiągnąć tę jedność. Centrum Ruchu Światło-Życie mieści się w Krościenku, na Kopiej Górce i z radością wita wszystkich, którzy pragną lepiej poznać ten Ruch.

Duchowość członków Ruchu Światło-Życie wyraża się w ciągłym pogłębianiu osobistej relacji do Jezusa Chrystusa, jako Pana i Zbawiciela. Jest to relacja miłości – całkowitego oddania się Jemu w wierze i posłuszeństwie na wzór Niepokalanej. Osobisty związek z Jezusem nawiązuje się i pogłębia przez stały kontakt ze Słowem Bożym, które staje się słowem życia, odkrywanym w czasie codziennego namiotu spotkania. Źródłem pełni chrześcijańskiego życia, a zarazem jego szczytem, jest liturgia, zwłaszcza eucharystyczna, pielęgnowana przez uczestników Ruchu w odnowionym posoborowym kształcie.

Uczestnicy Ruchu dają świadectwo Jezusowi Chrystusowi słowem i życiem. Szczególną formą świadectwa jest Nowa Kultura, polegająca na uwalnianiu człowieka od wszystkiego, co poniża jego godność, oraz na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia. Nowa Kultura realizuje się przez podjęcie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Jest to dzieło abstynenckie, które dzięki modlitwie i postowi pomaga pokonywać problem uzależnień. Szczytem życia jest zdolność do złożenia daru z siebie w akcie pięknej miłości - agape, której przykład dał Chrystus Sługa.

Justyna Basta

Więcej informacji na temat Ruchu Światło-Życie: tarnow.oaza.org.pl