Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

Duszpasterzem odpowiedzialnym za przygotowanie do sakramentu bierzmowania jest ks. Jarosław Gieniec (tel. 512 688 683).

Formacja do sakramentu bierzmowania
odbywa się w cyklu dwuletnim
- w klasach VII i VIII szkoły podstawowej


VII klasa szkoły podstawowej

Kandydaci z klas VII, aby uzyskać możliwość dalszej formacji w klasie VIII muszą spełnić następujące wymagania:

 1. Uczestniczyć we Mszach Świętych w każdą niedzielę i święta obowiązkowe
 2. Swoją postawą i zachowaniem zarówno w szkole jak i w miejscu zamieszkania cechować się postawą zgodną z chrześcijańskimi wartościami
 3. Uczestniczyć w katechezie szkolnej i uzyskać ocenę pozytywną na półrocze i ocenę końcowo roczną z katechezy
 4. Odprawiać nabożeństwo I piątków miesiąca i przystępować przez dziewięć I piątków miesiąca do spowiedzi świętej (potwierdzone podpisem po spowiedzi świętej od spowiednika na obrazkach I piątków miesiąca)
 5. Uzyskać ocenę pozytywną z egzaminu do sakramentu bierzmowania odbywającego się pod koniec roku szkolnego w klasie VII.

 VIII klasa szkoły podstawowej

Kandydaci z klas VIII, aby uzyskać zgodę do przyjęcia sakramentu bierzmowania muszą spełnić następujące wymagania:

 1. Uczestniczyć we Mszach Świętych w każdą niedzielę i święta obowiązkowe
 2. Swoją postawą i zachowaniem zarówno w szkole jak i w miejscu zamieszkania cechować się postawą zgodną z chrześcijańskimi wartościami
 3. Uczestniczyć w katechezie szkolnej i uzyskać ocenę pozytywną na półrocze i ocenę końcowo roczną z katechezy
 4. Odprawiać nabożeństwo I piątków miesiąca i przystępować przez dziewięć I piątków miesiąca do spowiedzi świętej (potwierdzone podpisem po spowiedzi świętej od spowiednika na obrazkach I piątków miesiąca)
 5. Uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych, które odbywają się dwa razy każdego miesiąca (pierwsze spotkanie o charakterze liturgicznym odbywa się w każdy pierwszy wtorek miesiąca, na wieczornej Mszy Świętej o godz. 1800, drugie spotkanie w terminie i godzinie ustalonym z animatorem grupy, do której jest przydzielony dany kandydat z klasy VIII)
 6. Uzyskać pozytywną ocenę z odbywających się spotkań formacyjnych.

W razie potrzeby prosimy o kontakt z ks. Jarosławem Gieniec
odpowiedzialnym za formację do sakramentu bierzmowania w parafii - tel. 512 688 683

 

Bierzmowanie 2019

aktualn bierzmowanie2019Wierność wobec miłości Pana Boga to nasza obecność na modlitwie, tej codziennej, którą nazywamy pacierzem, i tej niedzielnej, którą łączymy z Eucharystią. Wielkoduszność w tej wierności z kolei sprawia, że modlimy się znacznie częściej, uczestnicząc w Mszy św. także w ciągu tygodnia, odmawiając Anioł Pański na dźwięk dzwonów, wielbiąc Boga, kiedy mijamy przydrożną kapliczkę, przyzywając Bożego wsparcia poprzez akty strzeliste - wyliczał biskup, tłumacząc, że to wszystko prowadzi do budowania relacji z Panem Bogiem, życia w przyjaźni z Nim.

... mówił bp Stanisław Salaterski udzielając 27 marca sakramentu bierzmowania 255 młodym ludziom z naszej parafii.

Na stronie Tarnowskiego Gościa Niedzielnego można oglądnąć fotorelację z tego wydarzenia - kliknij

 

Bierzmowanie 2018

aktualn 2018 bierzmowaniePrzez sakrament bierzmowania przyjmujecie na siebie zobowiązanie bycia apostołami Jezusa Chrystusa, świadkami Boga w czasach, w których żyć nam przychodzi. Żeby te i inne zadania wypełnić nie możecie liczyć tylko na własne siły, ale musicie korzystać z pomocy Bożej.

... mówił bp Stanisław Salaterski udzielając 7 maja sakramentu bierzmowania 113 młodym ludziom z naszej parafii.

Na stronie Tarnowskiego Gościa Niedzielnego można oglądnąć fotorelację z tego wydarzenia - kliknij

 

Bierzmowanie 2017

aktualn 2017 bierzmowanieJeśli chcecie kochać Boga, musicie oprzeć tę miłość na trzech filarach – przyjaźni z Jezusem i życiu w łasce uświęcającej, zachwycie nad słowem Bożym, dzieleniu się z innymi historią Jezusa.
Bóg nie jest skąpy, daje wam Ducha Świętego, a wraz z Nim wszystkie Jego dary. Stąd nie możecie się wymówić, że nie otrzymaliście odpowiedniej siły, by być świadkami Chrystusa w waszych domach, szkołach, w grupie rówieśników...

... to słowa księdza bpa Leszka Leszkiewicza, który udzielił 2 marca 2017 roku sakramentu bierzmowania w naszej parafii.

Na stronie Tarnowskiego Gościa Niedzielnego można oglądnąć fotorelację z tego wydarzenia - kliknij