Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

Kandydaci do bierzmowania

Wszyscy Kandydaci do Bierzmowania są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania "Instrukcji o przygotowaniu i kryteriach dopuszczenia do sakramentu bierzmowania" z dnia 01.09.2010 r. podpisanej przez ks. bpa Wiesława Lechowicza.

Zobowiązania Kandydatów do bierzmowania:

 • w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej
 • regularnie na każdy Pierwszy Piątek miesiąca przystępować do Sakramentu pokuty
 • starać się uzyskać jak najlepszą ocenę z religii i opanować obowiązujący materiał z Katechizmu
 • brać udział we wszystkich liturgicznych spotkaniach oraz parafialnej katechezie w grupach (nieobecność usprawiedliwiać
     przez Rodziców maksymalnie do 7 dni po spotkaniu)
 • uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych (100% frekwencji)
 • dając świadectwo wiary w miarę możliwości uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (min. 10), roratach (min. 8),
     Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej (min. po 6), Triduum Paschalnym,  nabożeństwach majowych (min. 10)
 • odpowiednio zachowywać się w kościele, na spotkaniach oraz w szkole

  

I Klasa Gimnazjum

Przypominamy, że decyzją Ks. Biskupa przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 3 lata i polega na szkolnej katechezie, comiesięcznych nabożeństwach i spotkaniach w grupach organizowanych w parafii na terenie której mieszkakandydat.

Pierwsze spotkanie odbyło się 15 września.
Drugie spotkanie odbyło się 20 października.
Trzecie spotkanie odbyło się 1 grudnia.
Czwarte spotkanie odbyło się ... marca.
Piąte spotkanie odbyło się 25 maja.

 

II Klasa Gimnazjum

Prosimy o dopilnowanie comiesięcznej spowiedzi i Komunii Świętej oraz o pilnowanie dokumentacji praktyk religijnych w swoich indeksach.

Pierwsze spotkanie odbyło się 22 września.
Drugie spotkanie odbyło się 10 października.
Trzecie spotkanie odbyło się 15 grudnia.
Czwarte spotkanie odbyło się 16 marca.
Piąte spotkanie odbyło się 18 maja.


III Klasa Gimnazjum

Kandydat do bierzmowania powinien na I semestr klasy III uzyskać minimum dostateczną ocenę z religii oraz ocenę poprawną za sprawowanie!!!

Pierwsze spotkanie odbyło się 16 września.
Drugie spotkanie odbyło się 27 października.
Trzecie spotkanie odbyło się 17 listopada.
Czwarte spotkanie odbyło się 2 grudnia.
Piąte spotkanie odbyło się 9 lutego.

 

Bierzmowani, czyli umocnieni w wyznawaniu wiary

aktualn 2017 bierzmowanieJeśli chcecie kochać Boga, musicie oprzeć tę miłość na trzech filarach – przyjaźni z Jezusem i życiu w łasce uświęcającej, zachwycie nad słowem Bożym, dzieleniu się z innymi historią Jezusa.
Bóg nie jest skąpy, daje wam Ducha Świętego, a wraz z Nim wszystkie Jego dary. Stąd nie możecie się wymówić, że nie otrzymaliście odpowiedniej siły, by być świadkami Chrystusa w waszych domach, szkołach, w grupie rówieśników...

... mówił bp Leszek Leszkiewicz udzielając 2 marca sakramentu bierzmowania młodym ludziom z naszej wspólnoty parafialnej.

Na stronie Tarnowskiego Gościa Niedzielnego można oglądnąć fotorelację z tego wydarzenia - kliknij