Witamy na stronie internetowej

parafii pw. Ducha Świętego w Mielcu
ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec

 tel.: +17 58-52-177 lub +17 58-27-013

Kandydaci do bierzmowania

Wszyscy Kandydaci do Bierzmowania są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania "Instrukcji o przygotowaniu i kryteriach dopuszczenia do sakramentu bierzmowania" z dnia 01.09.2010 r. podpisanej przez ks. bpa Wiesława Lechowicza.

Zobowiązania Kandydatów do bierzmowania:

 • w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej
 • regularnie na każdy Pierwszy Piątek miesiąca przystępować do Sakramentu pokuty
 • starać się uzyskać jak najlepszą ocenę z religii i opanować obowiązujący materiał z Katechizmu
 • brać udział we wszystkich liturgicznych spotkaniach oraz parafialnej katechezie w grupach (nieobecność usprawiedliwiać
     przez Rodziców maksymalnie do 7 dni po spotkaniu)
 • uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych (100% frekwencji)
 • dając świadectwo wiary w miarę możliwości uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (min. 10), roratach (min. 8),
     Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej (min. po 6), Triduum Paschalnym,  nabożeństwach majowych (min. 10)
 • odpowiednio zachowywać się w kościele, na spotkaniach oraz w szkole

  

I Klasa Gimnazjum

Przypominamy, że decyzją Ks. Biskupa przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 3 lata i polega na szkolnej katechezie, comiesięcznych nabożeństwach i spotkaniach w grupach organizowanych w parafii na terenie której mieszkakandydat.

Pierwsze spotkanie odbyło się 15 września.
Drugie spotkanie odbyło się 20 października.
Trzecie spotkanie odbyło się 1 grudnia.

 

II Klasa Gimnazjum

Prosimy o dopilnowanie comiesięcznej spowiedzi i Komunii Świętej oraz o pilnowanie dokumentacji praktyk religijnych w swoich indeksach.

Pierwsze spotkanie odbyło się 22 września.
Drugie spotkanie odbyło się 10 października.
Trzecie spotkanie odbyło się 15 grudnia.


III Klasa Gimnazjum

Kandydat do bierzmowania powinien na I semestr klasy III uzyskać minimum dostateczną ocenę z religii oraz ocenę poprawną za sprawowanie!!!

Pierwsze spotkanie odbyło się 16 września.
Drugie spotkanie odbyło się 27 października.
Trzecie spotkanie odbyło się 17 listopada.
Czwarte spotkanie odbyło się 2 grudnia.
Piąte spotkanie odbyło się 9 lutego.