Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

I Światowy Dzień Ubogich

"Nie miłujmy słowem, ale czynem i prawdą"

2017 I SDU

Papież Franciszek w liście na zakończenie Roku Miłosierdzia ogłosił nowe święto. W XXIII niedzielę zwykłą cały Kościół będzie obchodził Światowy Dzień Ubogich. Przypadający w tym roku 19 listopada I Światowy Dzień Ubogich przeżywany będzie pod hasłem: „Nie miłujmy słowem, ale czynem”, zaczerpniętym z 1 Listu św. Jana.

Kto zamierza kochać tak, jak kochał Jezus, powinien postępować zgodnie z Jego przykładem, i to przede wszystkim wtedy, kiedy jest wezwany do okazania miłości ubogim.

- napisał w swoim orędziu na I Światowy Dzień Ubogich papież Franciszek.

 

Również Ksiądz Biskup Andrzej Jeż napisał List pasterski z okazji tego dnia:

Umiłowani w Chrystusie Diecezjanie!
Przypowieść o talentach, której słuchamy dzisiaj w Liturgii Słowa, stanowi sugestywny obraz naszego życia. Pan Bóg powierzył każdemu określoną liczbę talentów. Stanowią one swoisty kapitał życiowy przejawiający się w posiadanych przez nas predyspozycjach duchowych, intelektualnych i fizycznych. Powierzając nam talenty Bóg obdarzył nas również wolnością w ich wykorzystaniu a także swoim zaufaniem, pragnąc mieć w nas swoje dzieci, nie zaś podporządkowanych rozkazem niewolników. Wraz z talentami otrzymaliśmy od Boga określony czas na ich pomnażanie.

pełna treść listu - kliknij

Listopad - miesiącem modlitwy wypominkowej

W naszej parafii przez cały listopad w dni powszednie o godzinie 17.30, w niedziele o 16.30 odmawiamy różaniec z wypominkami.
Wypominki roczne - w niedziele przed Eucharystią o godz. 7.30; 9.00; 17.00; 19.00; w Bursie - przed Eucharystią o godz. 8.00 i 10.00.


11.xx wypominkiWypominki to jedna z najbardziej popularnych form modlitwy błagalnej za zmarłych, której bezpośrednia tradycja sięga X wieku. Jeszcze wcześniej w starożytności w Kościele pierwotnym, podczas przygotowywania darów ofiarnych odczytywano tzw. „dyptyki”, czyli kartki, na których wypisywano imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, budowniczych kościoła, ale także imiona zmarłych męczenników, biskupów, rodziców, dobrodziejów... Pierwsi chrześcijanie modląc się w ten sposób okazywali wdzięczność tym, którym cokolwiek zawdzięczali. Rodziło się przekonanie o świętych obcowaniu – wszyscy jesteśmy Kościołem – wspólnotą wielkich i małych, żyjących i zmarłych...

Następnie – ponieważ wyczytywanie wszystkich imion trwało bardzo długo – zdecydowano, że za zmarłych odprawiano msze św., podobnie jak to robimy dzisiaj, i wtedy modlono się i wyczytywano ich imiona.

Od około X wieku wrócono do zwyczaju osobnego odczytywania imion naszych zmarłych poprzedników i stąd wzięła się modlitwa wypominkowa, którą praktykujemy do dziś. W wielu parafiach są specjalne wypominki listopadowe, kwartalne, półroczne i roczne.

Kalendarz liturgiczny

XXXIII Tydzień Zwykły

20 listopada - Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

11.20 sw.Rafal.KalinowskiRafał, w świecie Józef Kalinowski, urodził się w Wilnie w roku 1835. Otrzymał staranne wychowanie i wykształcenie i został inżynierem wojskowym. Po wybuchu powstania w roku 1863 przyłączył się do walczących i był jednym z jego przywódców. Pochwycony przez Rosjan, został zesłany na 10 lat przymusowych robót na Syberię. Po odzyskaniu wolności był wychowawcą sługi Bożego Augusta Czartoryskiego. W roku 1877 wstąpił do zakonu karmelitów bosych i został wyświęcony na kapłana w roku 1882. Odnowił życie swojego zakonu w Polsce. Zmarł w Wadowicach dnia 15 listopada 1907 roku.
Boże, Ty napełniłeś świętego Rafała, prezbitera, duchem mocy w przeciwnościach i wielkim umiłowaniem jedności Kościoła,
spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy mocni w wierze i wzajemnej miłości, wielkodusznie współdziałali dla osiągnięcia jedności wszystkich wiernych w Chrystusie.

Tweet papieża Franciszka

Katolicka Agencja Informacyjna

Wiadomości z Diecezji