Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

Kalendarz liturgiczny

XXV Tydzień Zwykły

27 września - Wspomnienie Św. Wincentego à Paulo, prezbitera

09.27 sw.W.aPauloWincenty urodził się w Akwitanii w roku 1581. Po studiach przyjął święcenia kapłańskie. Aby się przyczynić do formacji duchowieństwa i otoczyć opieką ubogich, założył zgromadzenie księży misjonarzy oraz sióstr miłosierdzia. Zmarł 27 września 1660 roku w Paryżu.

Boże, Ty dla zbawienia ubogich i wychowania duchowieństwa obdarzyłeś świętego Wincentego, kapłana, apostolską mocą, spraw, abyśmy ożywieni tą samą gorliwością, miłowali cierpiących braci i spieszyli im z pomocą.

 

28 września - Wspomnienie Św. Wacława, męczennika

09.28 sw.WaclawWacław I urodził się około roku 907. Otrzymał chrześcijańskie wychowanie dzięki swojej babce, późniejszej św. Ludmile. Około roku 925 objął panowanie w Czechach. Z wielkim trudem utwierdzał wiarę w kraju. W roku 929 (lub 935) został zamordowany na polecenie swojego brata, Bolesława. Od razu uznano go za męczennika. Jest głównym patronem Czech i Pragi, a także królewskiej katedry na Wawelu.

Boże, Ty nauczyłeś świętego Wacława cenić Królestwo niebieskie więcej niż ziemskie, spraw za jego wstawiennictwem,
abyśmy umieli wyrzekać się samych siebie i całe serce oddać Tobie.

 

29 września - Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

09.29 archaniolowMGRAniołowie są "duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie" (Hbr 1,14), by im objawić plany Stwórcy, by ich bronić przed szatanem. W rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki św. Michała w Rzymie, Kościół czci trzech archaniołów, którzy odegrali szczególną rolę w historii zbawienia.

Archanioł Michał ("Któż jak Bóg") stoczył walkę ze złymi duchami i nadal wspiera ludzi w walce ze złem (Ap 12,7-9).

Archanioł Gabriel ("Bóg jest mocą") wielokrotnie przekazywał ludziom zlecenia od Boga. On zwiastował Pannie Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego (Łk 1,28-38).

Archanioł Rafał ("Bóg uleczy"), jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją przed Panem (Tb 12,15), był opiekunem młodego Tobiasza.

Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom, spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia Aniołowie, którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą. 

Album Ikon "Po Śladach" - brata Marcina Świądra

 W piątek w Jadernówce o godz. 19.00
odbędzie się spotkanie autorskie
z naszym rodakiem
bratem Marcinem Świądrem – kapucynem
podczas którego będzie promowany album
zawierający wykonane przez Niego Ikony.

Serdecznie zapraszamy.


Tweet papieża Franciszka
Katolicka Agencja Informacyjna
Wiadomości z Diecezji