Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

Kalendarz liturgiczny

IV Tydzień Wielkanocny


24 kwietnia - Uroczystość Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

04.24 sw.Wojciech

Wojciech urodził się około roku 956. Pochodził z możnego rodu Sławników. Kształcił się w Magdeburgu pod opieką arcybiskupa Adalberta, na cześć którego przyjął imię zakonne. Powrócił do Czech jako subdiakon i został biskupem Pragi. Z powodu waśni rodowych musiał dwukrotnie opuszczać swoją stolicę. W Rzymie - za radą papieża Jana XV wstąpił do klasztoru benedyktynów na Awentynie.

Za namową cesarza Ottona III i w porozumieniu z Bolesławem I Chrobrym przy końcu 996 roku przybył do Polski, aby podjąć misję wśród pogańskich Prusów. Wraz z towarzyszami - bratem Radzimem Gaudentym i prezbiterem Benedyktem Boguszą, popłynął łodzią do Gdańska, stamtąd morzem w kierunku Pregoły.

Zginął 23 kwietnia 997 roku podczas prób podjęcia pracy misyjnej, zabity przez pogańskiego kapłana, w bliżej nieznanej miejscowości. Jego towarzysze zdołali się uratować i zdali relację o męczeńskiej śmierci Wojciecha. Bolesław I Chrobry wykupił jego ciało i sprowadził do Gniezna, gdzie zostało uroczyście pochowane.

W 999 roku papież Sylwester II dokonał kanonizacji św. Wojciecha. Dzięki staraniom Bolesława I Chrobrego i poparciu cesarza papież utworzył w 1000 roku w Gnieźnie metropolię, której patronem został św. Wojciech. W tymże roku odbył się słynny zjazd gnieźnieński, na który - z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha - przybył cesarz Otton III. 

Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa; spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. 

 

25 kwietnia - Święto św. Marka, ewangelisty

04.25 sw.MarekEwangelista

Św. Marek, znany również jako Jan Marek, był spokrewniony z Barnabą. Razem towarzyszyli św. Pawłowi w jego pierwszej podróży. Również za nim udali się później do Rzymu. Następnie Marek został uczniem apostoła Piotra i w stolicy cesarstwa spisał jego naukę w swojej Ewangelii. Jest to najstarsza, a zarazem najkrótsza spośród czterech ewangelii. Według tradycji Marek zginął śmiercią męczeńską ok. 68 roku. Przypisuje mu się założenie Kościoła w Aleksandrii. Jego relikwie znajdują się w Wenecji.

Boże, Ty powierzyłeś świętemu Markowi Ewangeliście misję głoszenia Dobrej Nowiny, spraw, abyśmy dobrze korzystali z jego nauki i wiernie naśladowali Chrystusa.

List pasterski Biskupa Tarnowskiego

z okazji inauguracji V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Umiłowani w Chrystusie Diecezjanie!

aktualn bp.ajez

Prowadzeni światłem Liturgii Słowa okresu wielkanocnego wchodzimy w radosną przestrzeń spotkań ze Zmartwychwstałym Panem, który chce umocnić wiarę swoich uczniów. Ukazuje się Marii Magdalenie, która w pierwszej chwili widzi w Nim ogrodnika (zob. J 20,15). Ale czyż Zmartwychwstały Chrystus nie jest Boskim „Ogrodnikiem”, który wyschłą i spustoszoną złem ludzką duszę zamienia w kwitnący i tętniący życiem ogród? Zmartwychwstały Pan przyłącza się nierozpoznany do uczniów zmierzających w kierunku Emaus i z każdym wypowiadanym przez Niego słowem ich serca zaczynają coraz bardziej pałać, tak, że jeszcze zanim Go rozpoznali chcieli by z nimi pozostał. Zmartwychwstały Chrystus przenika zamknięte drzwi Wieczernika, lecz jeszcze bardziej przenika zamknięte lękiem i trwogą serca swoich uczniów, którym wydawało się, że wszelka nadzieja zgasła wraz z ostatnim oddechem konającego Pana. W spotkaniu ze Zmartwychwstałym, z ich serc ostatecznie zostaje odtoczony ciężki kamień smutku i zawiedzionych nadziei, a ciemność lęku i trwogi zwolna ustępuje miejsca światłu, którym Jezus oświeca ich umysły, aby rozumieli znaczenie proroctw mówiących o potrzebie Jego cierpienia, śmierci i zmartwychwstania (zob. Łk 24,45-47). Wspólnota zgromadzona w Wieczerniku została umocniona w wierze wyjątkowym darem spotkań ze Zmartwychwstałym Panem, by później móc podjąć zleconą przez Niego misję, która zwiera się w słowach: „Wy jesteście świadkami tego” (Łk 24,48). 

pełna treść listu - kliknij

Tweet papieża Franciszka

Katolicka Agencja Informacyjna

Wiadomości z Diecezji