Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

II Światowy Dzień Ubogich

"Biedak zawołał, a Pan go usłyszał"

Papież Franciszek w 2016 w liście na zakończenie Roku Miłosierdzia ogłosił nowe święto. W XXIII niedzielę zwykłą cały Kościół obchodzi Światowy Dzień Ubogich. Przypadający w tym roku 18 listopada przeżywany będzie pod hasłem: „Biedak zawołał, a Pan go usłyszał”, zaczerpniętym z Psalmu 34.

„Nikt nie może czuć się wyłączony z miłości Ojca, szczególnie w świecie, który bogactwo czyni pierwszym celem i zamyka osoby na innych”.

- napisał w swoim orędziu na II Światowy Dzień Ubogich papież Franciszek. 


2018 II.sdu

W naszej diecezji w najbliższą niedzielę będzie można nabywać Chlebki Miłosierdzia i wypełniać torby charytatywne. Obie formy to konkretna pomoc dla potrzebujących.

Piekarnie w regionie przygotują 24 tysiące Chlebków Miłosierdzia, które w niedzielę będą rozprowadzać Parafialne Oddziały Caritas. – Będzie można je nabywać w około czterystu parafiach. Ci, którzy zechcą złożyć ofiarę, będą mogli zabrać ze sobą symboliczny bochenek chleba. W ten sposób zbieramy ofiary na rzecz ubogich – wyjaśnia dyrektor Caritas ks. Zbigniew Pietruszka.

Drugą, nową akcją charytatywną jest "Tytka charytatywna”. Do parafii trafiło 5 tysięcy toreb.

– Dla wielu ludzi mieszkających na południu Polski słowo tytka nie jest zrozumiałe. Natomiast jest ono bardzo popularne np. w Wielkopolsce i oznacza torbę – mówi ks. Pietruszka.

Akcja polega na rozdaniu papierowych toreb, które chętni parafianie zabrali do domu i po wypełnieniu ich wskazanymi artykułami przyniosą z powrotem do kościoła lub punktu Caritas. Zebrane w ten sposób dary są następnie rozdzielane wśród ubogich.

przedruk ze strony Diecezji Tarnowskiej

Listopad - miesiącem modlitwy wypominkowej

W naszej parafii przez cały listopad w dni powszednie o godzinie 17.30, w niedziele o 16.30 odmawiamy różaniec z wypominkami.
Wypominki roczne - w niedziele przed Eucharystią o godz. 7.30; 9.00; 17.00; 19.00; w Bursie - przed Eucharystią o godz. 8.00 i 10.00.


11.xx wypominkiWypominki to jedna z najbardziej popularnych form modlitwy błagalnej za zmarłych, której bezpośrednia tradycja sięga X wieku. Jeszcze wcześniej w starożytności w Kościele pierwotnym, podczas przygotowywania darów ofiarnych odczytywano tzw. „dyptyki”, czyli kartki, na których wypisywano imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, budowniczych kościoła, ale także imiona zmarłych męczenników, biskupów, rodziców, dobrodziejów... Pierwsi chrześcijanie modląc się w ten sposób okazywali wdzięczność tym, którym cokolwiek zawdzięczali. Rodziło się przekonanie o świętych obcowaniu – wszyscy jesteśmy Kościołem – wspólnotą wielkich i małych, żyjących i zmarłych...

Następnie – ponieważ wyczytywanie wszystkich imion trwało bardzo długo – zdecydowano, że za zmarłych odprawiano msze św., podobnie jak to robimy dzisiaj, i wtedy modlono się i wyczytywano ich imiona.

Od około X wieku wrócono do zwyczaju osobnego odczytywania imion naszych zmarłych poprzedników i stąd wzięła się modlitwa wypominkowa, którą praktykujemy do dziś. W wielu parafiach są specjalne wypominki listopadowe, kwartalne, półroczne i roczne.

Kalendarz liturgiczny

XXXIII Tydzień Zwykły

20 listopada - Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

11.20 sw.Rafal.KalinowskiRafał, w świecie Józef Kalinowski, urodził się w Wilnie w roku 1835. Otrzymał staranne wychowanie i wykształcenie i został inżynierem wojskowym. Po wybuchu powstania w roku 1863 przyłączył się do walczących i był jednym z jego przywódców. Pochwycony przez Rosjan, został zesłany na 10 lat przymusowych robót na Syberię. Po odzyskaniu wolności był wychowawcą sługi Bożego Augusta Czartoryskiego. W roku 1877 wstąpił do zakonu karmelitów bosych i został wyświęcony na kapłana w roku 1882. Odnowił życie swojego zakonu w Polsce. Zmarł w Wadowicach dnia 15 listopada 1907 roku.
Boże, Ty napełniłeś świętego Rafała, prezbitera, duchem mocy w przeciwnościach i wielkim umiłowaniem jedności Kościoła,
spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy mocni w wierze i wzajemnej miłości, wielkodusznie współdziałali dla osiągnięcia jedności wszystkich wiernych w Chrystusie.
Tweet papieża Franciszka
Katolicka Agencja Informacyjna
Wiadomości z Diecezji